Výlety do okolí

Z Vrbosky lze podnikat pěkné procházky podél členitého pobřeží oběma směry. Podél severního břehu zátoky vede pobřežní promenáda borovým lesem (bez automobilového provozu) k hotelu Adriatic a dále do zátoky Soline. Lze ji spojit i s koupáním na skalnatém pobřeží. Cestou se otevírají pěkné výhledy na Vrbosku a hlubokou zátoku, v níž leží.

Podél jižního pobřeží zátoky se dá úzkou silnicí dojít až do Jelsy. I zde jsou pěkné možnosti koupání.

Nejbližším sousedem na pobřeží je město Jelsa , vzdálená 5 km. V části Výlety do okolí Jelsy jsou popsány další cíle ve východní části ostrova.

Ve vnitrozemí lze navštivit vesnice Vrbanj, Svirće, Vrisnik a Pitve.

Vesnice Vrbanj leží 4 km jihozápadně od Vrbosky, uprostřed úrodného Starigradského polje. Je to největší vesnice na ostrově, její obyvatelstvo se zabývá pěstováním vína, levandule a oliv. Uprostřed vesnice stojí malebná skupina domů, tzv. Kraljevi dvori, původně ze 13. stol. Několik opevněných domů se střílnami bylo postaveno na obranu proti pirátským nájezdům. Na kopci Hum (207 m) nad vesnicí jsou k vidění zříceniny kostelíka sv. Víta ( Sveti Vid).

Svirče je zemědělské vesnice ležící 2 km jižně od Vrbanje. Dobře se tu daří nejlepší hvarské odrůdě vinné révy jménem plavac mali. Vesnice je zapojena do velkého náboženského předvelikonočního putování po ostrově. Tradice tohoto nočního velkopátečního procesí "Za křížem" se udržuje již od r. 1658 (viz Etnografie a lidové slavnosti). V místě je starý kostel sv. Maří Magdalény ( Sveta Marija Magdalena), v dnešní podobě z 20. stol. Odsud je jedna z možností výstupu na nejvyšší bod ostrova, na vrch Sv. Nikola (628 m).

Vrisnik je vesnice vzdálená 2 km od jihovýchodně od Svirće. Leží na svazích kopce, odklopena je vinohrady. Jméno má podle vřesu, který tu v okolí roste. Tato nyní slabě osídlená vinařská vesnice má tři kostely, z nichž ten, který stojí na kopci, je farní, ze 17. stol., zasvěcený sv. Antonínu opatovi ( Sveti Antun opat). Vede k němu cypřišová alej. Za podívání stojí komplex obytných a hospodářských budov z 18. a 19. stol., který si tu postavila zámožná rodina Bojanićů (navzájem jsou propojeny můstky, oblouky, schodišti). Ve vesnici jsou četné staré podpůrné zídky zděné nasucho. Z Vrisniku též vede stezka na vrch Sv. Nikola (628 m), nejvyšší bod ostrova. Za návštěvu stojí konoba "Vrisnik" s výbornou tradiční kuchyní a krásným prostředím (na okraji Vrisniku směrem na Svirće).

Stará vinařská vesnice Pitve se nachází 6 km jižně od Vrbosky a 2 km východně od Vrisniku.

Od vesnice Pitve stoupá silnice k jihu k soutěsce Vratnik, kde je prokopán 1400 metrů dlouhý tunel na jižní pobřeží do Zavaly. Tunel, kterému se říká tunel Pitve, je neosvětlený, jednostopý a provoz je řízen semaforem. Tunelem vede zároveň i vodovodní potrubí pro město Hvar. Umožňuje spojení mezi severní a jižní částí ostrova.

Do letovisek na jižním pobřeží ostrova, do Zavaly (12 km), Ivan Dolce (15 km) a Sv. Nedjelji (19 km), se jede přes Pitve a pak stejnojmenným tunelem.

Starobylé městečko Stari Grad je vzdáleno 10 km.

Fotografie
Promenáda podél severního pobřeží zátoky
Promenáda
ACI Marina
Cesta do Jelsy
Svirče
Svirče
Vrisnik
Vrisnik
Vrisnik
Vrisnik
Vrisnik, konoba Vrisnik
Konoba Vrisnik
Pitve, údolí nad obcí
Pitve, nad obcí
Pitve, tunel
Pitve, tunel
Pitve, malé náměstí
Pitve
Místa v okolí