Zavala

Vesnice Zavala leží 7 km jižně od letoviska Jelsa, při jižním pobřeží ostrova Hvar. Je dostupná pouze tunelem, který vede pod hlavním horským hřebenem ostrova, od vesnice Pitve na jeho severní straně k Zavale na jižní straně. Tento úzký tunel (říká se mu Pitve) je dlouhý 1 400 metrů, je neosvětlený a pouze jednostopý. Autobusy jím neprojedou, je určen pouze pro vozidla do 2,3 m šířky a 2,7 m výšky. Provoz je řízen semaforem. Díky tunelu, tomuto jedinému možnému silničnímu spojení se zbytkem ostrova, je tato část jižního pobřeží poměrně odlehlá, což mnohé turisty, kteří vyhledávají klid, přitahuje a opětovně se sem vracejí trávit svoji dovolenou.

Původně se Zavala rozkládala nad mořem na jižním svahu hlavního podélného horského hřebenu ostrova. V posledních desetiletích se nová výstavba šířila na pobřeží, a to jak východním, tak i západním směrem. S přibývajícím zájmem o jižní pobřeží s jeho výbornými rekreačními možnostmi se Zavala vyvinula v nevelké příjemné klidné letovisko, které se dále rozrůstá. Za zábavou a kulturou se jezdí do Jelsy.

Svahy na východ od Zavaly jsou domovem výborného bílého vína ( bogdanuša), na svazích na západ od Zavaly, především kolem osad Sv. Nedjelja a Ivan Dolac, se rodí špičkové červené odrůdové víno plavac (podrobněji viz Hvarské vinařství).

Památek není v Zavale mnoho. Nejpěknější stavbou je dům Bučić, který v 19. stol. koupila zámožná rodina Duboković-Nadaliniů a upravila si jej na své sídlo. Kaple, která byla součástí tohoto panského domu, je nyní farním kostelem. Západněji stojí někdejší sídlo Tadije Kačiće ze 17. stol.

Fotografie
Zavala z letadla
Z letadla
Zavala
Zavala
Vesnice ve svahu
Vesnice ve svahu
Krásné pláže
Krásné pláže
Přístaviště
Přístaviště
Příjemná restaurace u přístavu
Restaurace u přístavu
Pláž u přístavu
Pláž u přístavu
Pláž Žutica východně od Zavaly
Pláž Žutica
Zavala od východu
Zavala od východu

Místa v okolí

Booking.com