Kultura

Jeskyně na ostrově, v nichž byly nalezeny pozůstatky prehistorického člověka, i další naleziště patří k nejdůkladněji prozkoumaným paleoarcheologickým lokalitám na jadranských ostrovech; jedná se o období 3500 až 2500 let př. n. l. K nejvýznamnějším patří jeskyně Grapčeva špilja (více v článku Návštěva osady Humac a jeskyně Grapčeva špilja). Četné nalezené cenné předměty jsou nyní uloženy v archeologických sbírkách ve Hvaru, Starém Gradu a ve Splitu. Nejcennější je tzv. hvarská keramika, mince, gemy aj.

Archeologicky významné jsou i nálezy pozdějších ilyrských opevněných sídlišť, tzv. gradin, nebo nálezy z tumulů, např. u obce Jelsa, na Purkin kuku u obce Dol, na Paklených ostrovech, na ostrově Šćedro a nad obcí Vira na západě ostrova Hvaru.

Řekové zanechali významné informace o způsobu svého života a uspořádání obce ve svém Pharosu (dnešním Starém Gradu), ale lze je najít i jinde, např. u Jelsy. Pozůstatky řeckého uspořádání a parcelace pozemkového majetku obce představuje tzv. řecký ager na Starigradském polji ( Starogradsko polje), východně od města Stari Grad. Je to historická památka naprosto výjimečná svou zachovalostí v celém Středomoří. V roce 2008 bylo Starigradské polje zapsáno do prestižního seznamu světového kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO (více v článku Starigradská kulturní památka na seznamu UNESCO).

Nejvýrazněji však formovalo hvarská sídla dlouhé období panství Benátské republiky, zejména poté, co získala ostrov na téměř 400 let a přeměnila jej ve významnou a nejbohatší základnu své moci v této části Jadranu.

Zejména město Hvar, hlavní benátský přístav v této části Jaderského moře, správní středisko celého ostrova a sídlo benátského správce-knížete, vyrostlo v pozoruhodné goticko-renesanční město, které se zvláště v období humanismu stalo střediskem věd a umění, kde nechybělo ani pěstování literatury v chorvatském jazyce. Město si dodnes zachovalo v původním jádru téměř nedotčené svědectví o této epoše.

V mnohém s ním držela krok i další sídla na Hvaru, především Stari Grad.

Kromě archeologických a stavebních památek má ostrov Hvar co nabídnout i milovníkům výtvarného umění - obrazy a plastiky význačných starých mistrů v kostelech a klášterech především ve Hvaru, Starém Gradu a Vrbosce, ale i díla moderních chorvatských výtvarníků v galeriích a uměleckých sbírkách především ve Hvaru a Starém Gradu. Podrobnosti najdete v příslušných popisech míst.

V roce 2009 byly zapsány na seznam světového nehmotného kulturního dědictví organizace UNESCO dvě památky týkající se ostrova Hvaru. Jsou to "Krajkářství v Chorvatku" ( Čipkarstvo u Hrvatskoj) a "Procesí Za křížem" ( Procesija Za križem). Jednou z chorvatských krajkářských lokalit Chorvatska je právě město Hvar, kde benediktinky zhotovovaly po staletí specifické krajky z vláken agáve. Jsou k vidění ve sbírkách hvarského benediktinského kláštera. Pašijové procesí "Za křižem" nebo "Za Križen" má na ostrově Hvaru přes 500 let starou tradici. Šest procesí vychází vždy v deset hodin večer na Zelený čtvrtek ze svých farností a celou noc putují za zpěvu pašijových písní po cestách i stezkách od vesnice k vesnici, od kostela ke kostelu přibližně 25 km a na svých trasách se nesmějí potkat. Více informací najdete v článku: Velká náboženská slavnost na Hvaru.

Muzea na ostrově Hvaru:
Hvar

 • Archeologická sbírka a lapidárium Dr. Grgy Novaka ( Arheološka zbirka i lapidarij "Dr. Grga Novak") je umístěna v kostele sv. Marka ( Sveti Marko), který byl součástí bývalého dominikánského kláštera. V současné době je sbírka uzavřena z důvodu průzkumných prací před sanací objektu.
 • Hvarské historické divadlo z roku 1612 v prvním patře budovy Arzenálu. Informace: Jedinečné hvarské divadlo je po dlouhé rekonstrukci opět v provozu.
 • Galerie moderního umění "Arsenal" ( Galerija suvremene umjetnosti Arsenal) se nachází v západní části prvního patra budovy Arzenálu.
 • Letohrádek hvarského renesančního básníka Hanibala Luciće ze 16. stol. ( Ljetnikovac Hanibala Luciće) s jeho pamětní místností ( Salon Lucić).
 • Přírodovědecká sbírka Dr. Grgur Bučić ( Prirodoslovna zbirka Dr. Grgur Bučić) v letohrádku Hanibala Luciće ( Ljetnikovac Hanibala Luciće).
 • Biskupské muzeum ( Biskupski muzej) v Biskupském paláci ( Biskupska palača) na náměstí vedle katedrály.
 • Umělecká sbírka "Hanibal Lucić" ( Umjetnička zbirka H. Lucić) v klášteře benediktinek. V církevní sbírce jsou k vidění jedinečné krajky z vláken agáve.
 • Sbírka uměleckých předmětů františkánského kláštera ( Zbirka umjetnina franjevačkog samostana). K nejcennějším expíonátům patří "Poslední večeře" ( Posljednja večera) od Mattea Ponzoneho ze začátku 17. stol.
 • Pevnost Fortica (z italského fortezza - pevnost), také nazývaná Španjol či Španjola ( Tvrdjava Fortica) nad městem.

Stari Grad

 • Muzeum Starého Gradu ( Muzej Starog Grada) v paláci Biankini ( Palača Biankini) zahrnuje stálou výstavu "Faros – Faria – Stari Grad", která podává svědectví o řecké a římské minulosti městanáklad římské obchodní lodi ztroskotáné ve 4. století v zátoce Duboka na severním pobřeží Hvaru, "Kapitánskou místnost" ( Kapetanska soba) připomínající zlaté období mořeplavby ve druhé poloviny 19. století a další zajímavé expozice.
 • Renesanční letohrádek Tvrdalj básníka Petara Hektorović s malebnou vodní nádrží a zahradou.
 • Dominikánský klášter ( Dominikanski samostan) má ve svých sbírkách kromě nálezů z řeckého a římského období i obraz Oplakávání Krista od slavného italského malíře Tintoretta.

Jelsa

 • Muzeum obce Jelsy ( Muzej općine Jelsa) Domě Dobrovićů ( Kuća Dobrovića) prezentuje interiér domu z konce 19. a začátku 20. století, historickou sbírku a sbírku grafik, obrazů a reliéfů.

Vrboska

Fotografie
Římská mozaika ze Starého Gradu
Římská mozaika
Starigradské polje
Starigradské polje
Hvar
Hvar
Františkánský klášter ve Hvaru
Františkánský klášter ve Hvaru
Nedostavěný palác Hektorovićů ve Hvaru
Palác Hektorovićů ve Hvaru
Letohrádek Tvrdalj ve Starém Gradu
Letohrádek Tvrdalj
Kostelík sv. Jana v Jelse
Kostelík sv. Jana v Jelse
Starobylý most ve Vrbosce
Starobylý most ve Vrbosce
Opevněný kostel ve Vrbosce
Opevněný kostel ve Vrbosce
Turistická centra