21. 10. 2009

Protipožární cesta Sveta Nedjelja - Dubovica

O stavbě silnice z osady Sv. Nedjelja směrem k západu k osadě Dubovica, kde se by se napojila na hlavní silnici D116 z Hvaru do Starého Gradu, se uvažovalo již dlouho. Tato komunikace měla vytvořit silniční propojení celé západní části jižního pobřeží ostrova Hvaru, protože jediným možným přístupem na pobřeží mezi osadami Zavala a Sv. Nedjelja byl po léta pouze úzký tunel Pitve - Zavala, kterým mohou projet jen osobní automobily a menší dodávky. Potřeba výstavby se odůvodňovala dopravní izolací osady Sveta Nedjelja od mateřského města Hvaru, pod něž administrativně spadá. Za argumentem, že místní obyvatelé musejí při cestě na úřady objíždět 40 km vnitrozemím přes Stari Grad, se podle zpráv z tisku skrývaly, jako všude, soukromé zájmy majitelů pozemků a podnikatelů.

Proti cestě vždy stála řada místních iniciativ a ekologických sdružení i osvícených jednotlivců. Všichni shodně poukazovali na nutnost zachování zdejší neporušené krajiny a obávali se devastace, kterou způsobí její stavba a následně i hromadné užívání automobily, v konečném důsledku i "apartmanizace" a "betonizace" této odlehlé části pobřeží.

Ochranáři však zůstali nevyslyšeni. Město Hvar nechalo vytvořit ideový projekt s několika variantami, na který Chorvatský stavební institut ( Institut gradevinarstva hrvatske) zpracoval studii o vlivu na životní prostředí, a poté byla výstavba cesty zahrnuta do územního plánu města.

Protože se jedná o zemědělskou a lesní půdu, stavbu cesty financovalo Ministerstvo zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství Chorvatské republiky podle projektu vypracovaného Lesní správou Split. Cesta tak získala statut protipožární cesty, což znamená, že není určena pro běžný provoz, ale protipožární ochraně a rychlým zásahům v případě hašení požáru. Na jaře v roce 2008 vyrazil bagr lesní správy do prudkých svahů ze Sv. Nedjelje směrem na západ. Před letní turistickou sezónou se zastavil nad zátokou Lučišće a po sezóně se dal znovu do práce. Makadamová cesta, dlouhá 5,44 km a široká kolem 4 metrů, je letos protažena až k hlavní silnici Stari Grad - Hvar, kde ústí kousek od tunelu Selca - Dubovica. Přestože by protipožární cesta měla mít na obou koncích závory, aby nebyl umožněn vstup k jiným účelům, tato cesta je postrádá. Ve Sv. Nedjelji navádí na cestu podomácku vyrobené ukazatele "Hvar" - 16 km, z druhé strany, v Dubovici, je postavena regulérní značka zákaz vjezdu. Celkové náklady na výstavbu byly vyčísleny na 1,7 milionu kun (bez DPH).

Na rozdíl od ostatních makadamových cest na ostrově je dobře uválcovaná a skutečně žádné zrádné kameny, které by mohly poškodit podvozkek auta, tu nehrozí. Zato šířka cesty je trochu problematická. Výhodu mají řidiči, kteří jedou směrem od Sv. Nedjelje. Ti mají na své straně sráz a občas nějaké rozšířené místo k vyhýbání. Hůř jsou na tom ti, kteří jedou opačným směrem, protože nahrnutá krajnice není stabilní a nikdo si netroufne zajet až na samotný okraj. Pokud jsou opatrní a ohleduplní, obejde se vzájemné vyhýbání osobních aut bez následků. Větším oříškem je setkání s nákladním autem, které tu není tak výjimečné, jak by se na pohled zdálo. Vozidla hvarských komunálních služeb a vinařského podniku Zlatan otok ji používají celkem pravidelně. Když se v létě potkalo nákladní auto plné vína s obytným vozem a navíc přímo nad zátokou Lučišće, kde všechna rozšířená místa zabírají parkující auta těch, kteří se přijeli do zátoky vykoupat, trvalo jim manévrování téměř půlhodinu.

Je logické, že každý nadšenec pro jižní pobřeží Hvaru chce cestu vyzkoušet, protože se jedná o novou atrakci. "Byl to adrenalinový zážitek, ale jednou stačil", zaznělo v našem autě, když jsme ve zdraví absolvovali cestu tam i zpět. Najdou se však i tací, kteří ji z principu odmítnou i na poprvé, kvůli drastickému zásahu do zdejší krajiny. Kdo pamatuje téměř liduprázdné divoké končiny západně od Sv. Nedjelje, kterými vedla jen úzká pěšinka klikatící se lesem nad pobřežními útesy a skalnatými srázy, musí ho srdce zabolet nad devastací okolní přírody. Hluboký zářez cesty jednou provždy změnil tvářnost této části pobřeží a není zase tak překvapivé, že se dá i bez dalekohledu rozeznat až z 30 km vzdáleného ostrova Visu.


Zdroj informací:
Fotografie
Protipožární cesta na jižních svazích Hvaru
Protipožární cesta
Výhled z cesty do zátoky Dubovica a hlavní silnice
Zátoka Dubovica
Nad zátokou Lučišće
Nad zátokou Lučišće
Setkání s motorkou není problém
Setkání s motorkou
Úsek cesty ze Sv. Nedjelje do Lučišće (2008)
Úsek do Lučišće
Bagr nad zátokou Lučišće (2008)
Bagr nad Lučišće
Cesta na západní straně zátoky, zpevněná betonem
Západní strana zátoky
Protipožární cesta
Protipožární cesta
Stará pěšinka
Stará pěšinka
Další zprávy