Zátoka Dubovica

Zátoka Dubovica ( Uvala Dubovica) se nachází na jižním pobřeží ostrova, 8 km východně od města Hvaru. Je častým výletním cílem rekreantů z tohoto velkého letoviska.

Zaregistruje ji každý motorista, který jede po nové silnici ze Starého Gradu do Hvaru. Krátce poté, co se vynoří z tunelu (tunel Selca – Dubovica, 1516 m), se mu na chvíli po levé straně otevře krásný pohled do zátoky hluboko dole pod silnicí. Nad zátokou se silnice stáčí k západu a vede až téměř do Hvaru nad pobřežím.

Kdo chce zátoku navštívit, musí buď po moři člunem nebo pěšky od silnice. Úzkou pěšinou se dá dolů seběhnout za pět minut, nahoru je to pak o něco pomalejší. U silnice jsou místa vhodná k zaparkování, ale ta v sezóně pro velký zájem turistů nestačí.

Stejnojmennou osadu tvoří pár starých rybářských domků roztroušených u zátoky, kostelík a venkovské sídlo hvarské šlechtické rodiny Kasandrić z konce 18. století na její západní straně. Úrodným zázemím osady je hluboké údolí ( Dubovi dol), které pokračuje směrem do vnitrozemí.

Ozdobou zátoky je krásná, poměrně dlouhá oblázková pláž. V létě bývá dost plná, ale nedá de to srovnávat s plážemi ve městě Hvaru. Z jazyků je slyšet hlavně italština. Restaurace umístěná v jednom ze starých domků těsně u pláže nabízí občestvení a příjemné posezení ve stínu.

Okolí Dubovice silně utrpělo při požáru v roce 2003. Pokud srovnáváme staré a nové fotografie, vidíme, že dříve sahal borový les až k samému pobřeží a pěšina od silnice vedla pod vysokými stromy. Nyní je okolí zátoky holé, bez vegetace, dosud pokryto ohořelými zbytky stromů.

Dlouhá léta se vedla jednání o možnosti výstavby lokální silnice směrem na východ (Dubovica - Sv. Nedjelja), protože jižní břeh až k osadě Sv. Nedjelja zůstává bez pobřežní komunikace. Kromě nedostatku finančních prostředků bylo překážkou výstavby i nesouhlasné stanovisko místních ekologických sdružení. V roce se začala budovat ve svahu nad pobřežím tzv. protipožární cesta ze Sv. Nedjelje směrem k západu a v roce 2009 se napojila u zátoky Dubovica na hlavní silnici Hvar - Stari Grad. Je to poměrně široká makadamová cesta, která má hasičům umožnit přístup do těchto odlehlých končin v případě požáru, ale současně je používána jak místními, tak i turisty ke zkrácení cesty do Hvaru. Nad zátokou Dubovica vede poměrně vysoko, takže zatím klidný život v zátoce nijak nenaruší. Podrobnější informace najdete v článku: Protipožární cesta Sveta Nedjelja - Dubovica.

Fotografie
Zátoka Dubovica z letadla
Z letadla
Zátoka ze svahu nad východním břehem
Od východu
Zátoka ze silnice
Ze silnice
Pláž
Pláž
Pohled do údolí
Pohled do údolí
Jen vegetace v blízkosti domů neutrpěla požárem
Zbytek vegetace
Kostelík a staré domky
Kostelík a domky
Výhled na moře z cesty k silnici
Výhled od cesty
Pohled z moře
Pohled z moře

Místa v okolí