Příroda

Hvar je ostrov s výrazně středomořskou autochtonní vegetací a ze všech jadranských ostrovů na něm roste největší počet různých druhů středomořských rostlin - 1163! Severojadranský ostrov Krk má sice dokonce 1473 druhů rostlin, ale mnohé z nich nepatří ke středomořskému rostlinstvu, nýbrž vzhledem k blízkosti pevniny a vlhkého kontinentálního podnebí jde částečně o druhy kontinentální flóry, která se na ostatních jadranských ostrovech vůbec nevyskytuje.

Nejbohatší a nejosobitější vegetaci má horský hřbet probíhající středem ostrova, jakož i pás podél jeho jižního pobřeží, tedy od kopců Sveti Nikola a Hum jižním směrem, k pobřeží.

Na nejvyšším ostrovním horském hřebenu roste dalmatská borovice ( Pinus dalmatica), která se kromě této oblasti Hvaru ještě vyskytuje v nejvyšších partiích ostrova Brače a už nikde jinde na světě. Rostla ještě na některých horských partiích ostrova Korčuly, ale při posledních katastrofálních požárech lehly její porosty popelem a prakticky zmizely.

V nižších polohách ostrova Hvaru roste známý druh borovice vyskytující se i na mnoha dalších místech jadranského přímoří, a to borovice halepská ( Pinus halepensis).

Při jižním hvarském pobřeží se vyskytuje řada vždyzelených středomořských druhů, které jsou celkem běžné na středomořských březích severní Afriky, na teplých březích ostrovů v Egejském a Tyrhenském moři; na Jadranu se většinou omezují na nejteplejší ostrovy jako je Hvar, Vis, Lastovo a některé malé ostrůvky vysunuté daleko do moře. Některé rostliny jsou na jadranských ostrovech endemické. patří k nim např. tamaryšek dalmatský ( Tamarix dalmatica), chrpa dubrovnická ( Centaurea ragusina), ostružník jadranský ( Rubus dalmatinus) aj. K endemitům regionu patří i kosatec dalmatský ( Iris dalmatica), který tu dosahuje výšky až 1,5 m a byl ceněným vývozním artiklem již za starých Ilyrů pro léčebné a kosmetické účely.

Z exotických okrasných druhů se na Hvaru nejlépe daří např. opuncii ( Opuncia barbarica), několika druhům agave ( Agave altissima, Agave ingens a další), dřevité juce ( Yucca) aj.

Kromě toho na Hvaru volně rostou četné rostliny, byliny a traviny, které se po staletí sbírají a používají jako léčivé a aromatické. K těm nejčastějším patří rozmarýn ( Rosmarinus officinalis), levandule ( Levandula vera), která se však na mnoha místech ostrova uměle vysazuje, šalvěj lékařská ( Salvia officinalis). Volně roste také pitospora ( Pithosporum tobira), myrta ( Myrtus communis), rohovník ( Ceratonica siliqua) aj.

Na severní straně ostrova se daří rostlinám běžným na celém dalmatském přímoří. Patří k nim např. dub cesmínovitý ( Quecus ilex), planika ( Arbutus unedo) aj.

Uvedené rostliny patří spolu se zdomácnělými exotickými druhy k těm zástupcům zdejší flóry, která vytváří charakteristickou scenérii Hvaru jako jeho trvalá součást.

Fauna ostrova Hvaru je poměrně bohatá a pestrá, i když i zde zástupců některých druhů ubývá - hojnější bývaly např. koroptve, zajíci, orebice řecké; ty žijí především v krasových lokalitách. Ve výše položených místech, skalnatých i pokrytých vegetací můžeme zahlédnout veverky, kunu lesní i skalní; v odlehlejších místech i tetřívky.

Z plazů tu žije několik druhů ještěrek, želv a hadů; z těch jedovatých jen zmije růžkatá (a to jen v odlehlých lokalitách). Druhově bohatý je svět hmyzu. Z jeho zástupců se nejvýrazněji projevují cikády, nechybějí včely a vosy.

Z ornitofauny jsou typičtí rackové (v několika druzích), skřivani, vlaštovky. Ve výše položených oblastech je možno se setkat s menšími dravými ptáky. V místních jeskyních žije několik druhů netopýrů.

Z domácích zvířat jsou tu stále nejobvyklejší ovce, dále osli a muly, koz vzhledem ke stávajícím předpisů silně ubylo. Hovězího dobytka a vepřů je tak jako v celém jadranském přímoří málo, protože pro krmné směsi tu není dost vláhy.

O to bohatší je podmořský svět. Vedle pestrého zastoupení ryb žijí v moři žahavci, především sasanky a červnatci. Jen v určitých lokalitách, např. u Paklených ostrovů lze najít nádherně barevné rohovitky (koráli jsou tu výjimkou, a pokud jsou, tak v hloubkách pod hranicí povoleného potápění s běžnými přístroji). Hojní jsou měkkýši, až již to jsou plži, mlži nebo hlavonožci, dále vyhledávaní korýši nebo ostnokožci.

V rámci státní ochrany přírody je na Hvaru jeden přírodní objekt, který patří do kategorie národních přírodních památek, a to světoznámá jeskyně Grapćeva špilja (viz popis Humac). Přírodní rezervací je skupina ostrůvků při západním břehu Hvaru - Paklené ostrovy ( Pakleni otoci) a ostrov Šćedro při jižním pobřeží ostrova Hvaru (viz výlety Zavala).

Fotografie
Divoce rostoucí agáve na jižním pobřeží Hvaru u Gromin Dolce
Agáve
Stálezelený porost na poloostrově Kabal, vzadu se zvedá hlavní ostrovní hřbet
Poloostrov Kabal
Zátoka obklopená borovým lesem na Šćedru
Ostrov Šćedro
Kiwi na zahradě Vily Lucija ve St. Gradu
Kiwi
Opuncie u cesty k pevnosti Španjol ve Hvaru
Opuncie
Granátové jablko v letohrádku Trvdalj ve Starém Gradu
Granátové jablko
Opuštěné domy u Brusje pohltila makchie
Makchie u Brusje
Levandule je symbolem Hvaru
Levandule
Posezení ve stínu tamaryšků v Zavale
Tamaryšky v Zavale
Palmy na nábřeží ve Hvaru
Palmy ve Hvaru
Vila v zeleni (Jelsa)
Vila v zeleni
Posezení pod borovicemi v Ivan Dolci
Pod borovicemi v Ivan Dolci
Osel na slavnosti v Jelse
Osel v Jelse
Ješterka přímo na vrcholu sv. Nikola (628 m)
Ještěrka
Kudlanka
Kudlanka
Mořští ježci
Mořští ježci
Hvězdice
Hvězdice
Rak poustevníček
Rak poustevníček
Turistická centra