Humac

Humac je vnitrozemská osada ležící 12 km jihovýchodně od Jelsy (5 km západně od vnitrozemské obce Poljica). Pochází ze 13. až 14. stol. a bývala to pastýřská osada. Je vysoko položena (350 m n. m.). Z hlavní ostrovní silnice k ní vede dobře značená odbočka k jihu. Cesta do kopce je asfaltová (700 m).

Je známa svou starou původní architekturou, označovanou jako dinárská. Místní stavení jsou velmi jednoduchá, s otevřenými ohništi. Většinou jsou přízemní, z větších i menších kamenných kvádrů, vnitřní prostor není nijak členěn. Šikmé střechy jsou poskládány z kamenných desek. Podobně dochovaný celek je jen málokde k vidění, je evidován v župním seznamu chráněných rurálních celků. Žádný z domů není přístupný, ale přesto je procházka téměř opuštěnou vesnicí působivá.

V poslední době usilují některé lokální orgány o obnovu a záchranu alespoň některých původních stavení, chátrajících a propadajících zkáze, i o obnovu zdejší infrastruktury. Jsou též programy o oživení vesnice a její přeměnu v ekologickou "etnovesnici". Bohužel, k výše uvedeným projektům chybějí finance. Je vidět snaha o konzervaci vesnice, i když ne vždy citlivě. Např. díry ve střechách jsou spravovány obyčejnými cihlovými taškami, nikoli kamennými deskami, což skutečně bije do očí.

Stylová restaurace "Konoba Humac" je pěknou ukázkou staré původní architektury. Na otevřeném ohništi pod poklopem se tu připravují tradiční jídla, jako příloha se podává ekologicky pěstovaná zelenina z okolní Humacu a výborná vína dodávají hvarští vinaři.

Z dalších staveb stojí za zmínku pouze novější kostel sv. Jana a Pavla.

Od osady se otevírá široký výhled na pohoří Biokovo na pevnině, na ostrov Brač a jižní i severní pobřeží Hvaru.

Nedaleko osady Humac se ve vnitrozemí nalézá nejznámější jeskyně ostrova - Grapćeva spilja (též špilja). Leží na jižních svazích kopců v nadmořské výšce 225 m. Jeskyně je významné chorvatské paleoarcheologické naleziště z období mladší doby kamenné, neolitu, tj. z doby 5 000 až 4 000 let př. n.l. a patří i k velmi významným nalezištím v rámci celé Evropy. Jeskyně se skládá z jedné velké síně (22 m x 23 m) a menší síně (13,5 x 5 m), po jejich stranách jsou chodby a menší prostory. V jeskyni nechybí ani krápníková výzdoba. Vstup do ní je chráněn železnou mříží.

Jeskyni je možné navštívit pouze s průvodcem. Prohlídky jsou organizovány vždy v pondělí a ve středu a v sobotu po celé sezónní období. Sraz zájemců s místním průvodcem je v tyto dny vždy v 9 hodin ráno v Humacu, před konobou Humac. Cesta k jeskyni trvá přibližně 30 minut. Vstupné činí 30 kun za dospělého a 10 kun za dítě (v roce 2009).

Podrobnější informace o osadě i jeskyně najdete v článku: Návštěva osady Humac a jeskyně Grapčeva špilja.

Fotografie
Staré domy v Humacu
Staré domy
Konoba Humac z venku
Konoba Humac
Otevřené ohniště v konobě
Ohniště v konobě
Vyhlídka
Vyhlídka
Konoba Humac z venku
Konoba Humac
Konoba Humac
Konoba Humac
Humac muzeum
Humac muzeum
Humac muzeum
Humac muzeum
Humac muzeum
Humac muzeum
Komín konoby
Komín konoby
Humac
Humac
Kuchyně
Kuchyně

Místa v okolí