25. 3. 2015

Dokončena rekonstrukce úseku Jelsa – Poljica na silnici z Jelsy do Sućuraje

Dne 17. února 2015 předseda chorvatské vlády slavnostně otevřel na ostrově Hvaru rekonstruovaný a částečně nově postavený úsek Jelsa – Poljica na státní silnici D116, tedy komunikaci, která vede ostrovem od západu, z Hvaru až na úplný východ, do Sućuraje (její celková délka je 82 km).

Výstavba úseku Jelsa – Poljica o celkové délce 13,4 km byla rozdělena do dvou etap. První zahrnovala rekonstrukci úseku z Poljice do Jelsy v délce 8,5 km, kde byla stávající silnice rozšířena na 6,4 metru, položena nová vozovka a zřízena nová vertikální i horizontální signalizace. Tento úsek byl uveden do provozu v červenci roku 2013. Následovala druhá etapa, v níž byla vybudován nový obchvat Jelsy dlouhý 4,9 km na nové trase. Nyní se nachází jižněji než bývalá silnice a nevede již přímo kolem zátok a pláží Ženčišće a Grebišće u Jelsy. Právě tento úsek byl v únoru dokončen. Celkové náklady se vyšplhaly na 63 miliony kun.

Turisté i obyvatelé ostrova Hvaru se tak konečně dočkali bezpečnějšího cestování. Stará silnice ze Sućuraje do Jelsy (56 km) byla úzká, nepřehledná a ve špatné stavu, místy velmi nebezpečná – však se jí také říkalo "silnice smrti". A právě úsek Jelsa – Poljica s velkým převýšením byl nejkritičtější částí této hlavní ostrovní spojnice. Pokud nepočítáme malé vylepšení před pár lety (místy nový asfalt a nová signalizace) na úseku Sućuraj – Poljica, léta do ní nebylo investováno. Přitom jde o významnou komunikaci, která může přinést nové ekonomické stimuly do střední a východní části ostrova a zpřístupnit i jeho přírodní krásy a výletní cíle, jako je především proslulá jeskyně Grapčeva špilja, zajímavá stará původní vesnice Humac nebo malebné zátoky s pěknými plážemi na sever i na jih od této páteřní ostrovní silnice (viz Východní část ostrova Hvaru).

Význam této komunikace v poslední době značně stoupl. Po otevření tunelu "Sveti Ilija" pod Biokovem, který představuje přímé silniční spojení dálnice A1 s Makarskou riviérou, se zvýšil turistický provoz na trajektové lince z Drveniku do Sućuraje a samozřejmě také na silnici D116 ze Sućuraje směrem na západ. Je to dáno také kratší a levnější plavbou v porovnání s hlavní a nejvyužívanější trajektovou linkou z pevniny na ostrov Hvar, Split – Stari Grad. Cena za přepravu je třetinová, což je pro mnoho turistů podstatné. V nejbližší budoucnosti bude proto další úsek této silnice, tedy Sućuraj – Poljica potřebovat urychlenou rekonstrukci.

Podnik Hrvatske ceste (Chorvatské silnice) je si vědom současné situace a po úspěšném dokončení úseku Jelsa – Poljica se zaměřuje na jeho zbývající úsek do přístavu Sućuraj. Tak jako u dokončeného uvedeného úseku hrálo významnou úlohu spolufinancování projektu z evropských fondů, doufá podnik, že se evropské fondy budou výrazně podílet i na financování připravované dostavby silnice D116 na úseku Poljica – Bogomolje – Sućuraj. Důležité je, že je tento úsek zahrnut v chorvatském Plánu výstavby silnic a dálnic do roku 2016.

Lokální ostrovní orgány i orgány Splitsko-neretvanské župy pokládají úplnou rekonstrukci a dostavbu silnice D116 za významný příspěvek k revitalizaci ostrova a jeho rozvoji, k podpoře cestovního ruchu ve východní části ostrova a v nemalé míře i k odlehčení přetížených hlavních dopravních uzlů na ostrově, především trajektový přístav Stari Grad a trajektová linka Split – Stari Grad. Výraznější přesměrování turistického toku do východní části ostrova a na trajektové spojení Drvenik - Sućuraj by mělo situaci na ostrově změnit a přispět tak k jeho dlouhodobému rozvoji.

Fotografie: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture: www.mppi.hr


Zdroj inforamcí:

Fotografie
Jelsa
Jelsa
Silnice Jelsa - Sućuraj
Jelsa - Sućuraj
Poljica
Poljica
Další zprávy