18. 12. 2013

Městská lodžie ve Hvaru opět září v plném lesku

Hvarská lodžie ( loggia), někdejší veřejná soudní budova, je půvabná elegantní renesanční stavba v samém srdci města, patřící neodmyslitelně spolu s hvarskou pevností, katedrálou a arzenálem k nejtypičtějším architektonickým památkám města Hvaru.

K obnově průčelí lodžie a přilehlé věže Leroj došlo z iniciativy Sdružení Italů ve Hvaru ( Zajednica Talijana grada Hvara), které projekt přihlásilo do veřejné soutěže vyhlášené italským krajem Veneto, jež každoročně počítá ve svém rozpočtu s určitými prostředky pro Dalmácii. Sdružení soutěž vyhrálo a získalo tak 30 tisíc euro na financování sanace lodžie. Specialisté architektonické laboratoře "Laira" z Padovy zajistili veškerou potřebnou dokumentaci a vypracovali studii, v níž analyzovali současný stav a navrhli metody čištění fasády. Kromě italských odborníků se prací zúčastnilo i několik studentů z restaurátorské školy "Engim" v italské Vicenze. Právě účast studentů a s možností přístupu veřejnosti na staveniště, především kolektivů žáků a studentů, jeden den v týdnu, získal celý projekt vzdělávací charakter, což bylo i záměrem italského vyhlašovatele veřejné soutěže. Projekt splňoval také další podmínku soutěže, a to mezinárodní spolupráci, neboť italská společnost Laira spolupracovala na projektu se splitskou odbornou firmou "Neir", která má dlouholeté zkušenosti s restaurováním historických budov v Chorvatsku, např. splitské katedrály.

Krásná budova lodžie zaujme každého návštěvníka města Hvaru harmonií oblouků, sloupů a dalších ozdobných stavebních prvků. Byla postavena začátkem 16. století, avšak už o šedesát let později padla spolu s dalšími veřejnými budovami města za oběť požáru při tureckém nájezdu na město. Konečný, a to současně dnešní vzhled získala začátkem 17. století. Je dílem mistra Trifuna Bokaniće (1575- 1609), architekta a sochaře narozeného na ostrově Brači, jenž se zasloužil o obnovu řady místních staveb, například katedrály, Arzenálu, kostela a věže dominikánského kláštera. Své výrazné stopy zanechal také na pobřeží - v Trogiru, Zadaru a Ninu.

Za Benátské republiky sloužila, jak uvedeno, jako veřejná soudní budova. Těsně na ni navazoval Knížecí palác ( Knežev dvor), tedy sídlo benátského místodržitele - providura, který byl začátkem 20. století zbourán, aby uvolnil místo prvnímu hotelu ve městě Hvaru. Hotel "Carica Elizabeta", pojmenovaném po rakouské císařovně Alžbětě, byl otevřen v roce 1903. Po řadě úprav slouží dodnes pod názvem "Palace". Jediným pozůstatkem Knížecího paláce je městská hodinová věž Leroj ze 16. století, která přimyká z pravé strany k lodžii. Lodžie byla využívána jako hotelová kavárna a taneční sál. Stala se i oblíbeným místem schůzek hvarské společenské smetánky.

V současné době je lodžie městským prostorem, kde se konají výstavy, přednášky, koncerty, představení a společenské akce města Hvaru. Na terase je restaurace pětihvězdičkového hotelu Palace "San Marco", odkud se návštěvníkům otevírá nádherný pohled na nábřeží a přístav.

Restaurátorské práce začaly letos v říjnu a na měsíc pak průčelí lodžie a hodinové věže zakrylo lešení. Kamenné obklady fasády byly pomocí nejmodernějších metod vyčištěny od tmavých usazenin a bakteriálních nánosů, konzervovány, takže kámen opět získal svou nažloutlou patinu a někdejší krásu. Restaurovány byly rovněž dva reliéfy benátských lvů, které zdobí západní zeď a které sem byly kdysi přeneseny z budovy Knížecího paláce.

Začátkem prosince se v se v sále lodžie konala slavnostní prezentace, na níž byli přítomní seznámeni s průběhem a výsledky restauračních prací. Obdobná prezentace proběhne i v Chorvatském restaurátorském ústavu ve Splitu.


Zdroj inforamcí:

Fotografie
Hvarská lodžie (loggia)
Hvarská lodžie
Terasa a hodinová věž Leroj
Věž Leroj
Benátský lev
Benátský lev
Sedm oblouků lodžie
Sedm oblouků
Hvarská lodžie
Hvarská lodžie
Hvarská lodžie
Hvarská lodžie
Další zprávy