3. 11. 2010

Dostavba Hektorovićova paláce ve Hvaru

Aktualizováno

Každý návštěvník města Hvaru si musel při pohledu z náměstí do boční uličky, kde se nachází hlavní městská brána ( Glavna gradska vrata) všimnout honosné pozdně gotické stavby bez střechy, jejíž obvodové zdi se vypínaly do výše nad řadou domů a paláců na náměstí. Nedokončený, ale velmi reprezentativní tak zvaný Hektorovićův palác s bohatě zdobenými potrojnými okny patřil neodmyslitelně k siluetě Hvaru a stal se jedním z jeho symbolů.

Tento palác ve stylu benátské gotiky podle tradice vlastnil básník a spisovatel Petar Hektorović, jedna z předních osobností domácího renesančního okruhu, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo. Palác začal stavět v roce 1463 hvarský šlechtic Nikola Užižić, ale stavba nikdy nebyla dokončena. Přesto patří k nejkrásnějším stavbám své doby na celém ostrově. Palác stojí přímo u městské brány a opírá se o jižní hradební zeď.

Již v minulosti, v šedesátých letech minulého století, proběhly diskuze o tom, jak s nedokončeným Hektorovićovým palácem naložit. Odborníci zastávaly názor, že by se měla zajistit pouze statika obvodové zdi starého paláce a její zakonzervování, jinak by mělo být ponecháno torzo bez jakéhokoli dalšího zásahu. Nechyběly však hlasy, aby byl palác dostavěn a sloužil jako součást nedalekého hotelu Palace.

Začátkem tohoto století se objevily první informace o projektu, podle něhož má být palác dostavěn, zastřešen a v jeho interiéru vybudována moderní soukromá rezidence. Přestože se jedná o chráněnou kulturní památku, začal se projekt i přes protesty odborníků a veřejnosti realizovat. Majitel paláce, Stefan Vlahović, který jej zdědil po předcích, provádí "jen" sanaci, konsolidaci a práce na záchraně objektu, na což není potřeba vydání stavebního povolení. Tento kontroverzní muž, "nejbohatší Chorvat v Rusku", získal obrovské jmění podnikáním v ruském Kaliningradu, kde vlastní továrnu na kuřecí polotovary. Svými výrobky zásobuje fast-foody po celé zemi a pokrývá 46 % ruského trhu. Kromě toho je současně chorvatským honorárním konzulem pro tuto část Ruska.

Přestože Vlahovićův projekt má všechna potřebná povolení příslušných orgánů, stále výrazněji se ozývají ti památkáři, kteří odmítají podobné trendy v obnově architektonických památek. Kritizují i jiné projekty, které již v podobném duchu byly realizovány jinde na ostrově, jako např. přístavbu Hektorovićovy rezidence Tvrdalj ve Starém Gradu na Hvaru, kterou bylo toto Hektorovićovo sídlo v minulém roce navýšeno o půl metru a bylo přistavěno ještě podkroví, nebo způsob, jakým má být obnovena budova Arzenálu v centru Hvaru. Tyto úpravy pak označují za historické falzifikáty.


Zdroj informací:
Fotografie
Náměstí ve Hvaru
Náměstí
a při probíhajících úpravách pod lešením
Při úpravách
Vzhled paláce po dlouhá staletí
Vzhled paláce
Hektorovićův palác před pár lety
Před pár lety
V roce 2010
V roce 2010
V roce 2016
V roce 2016
Další zprávy