7. 1. 2008

Město Stari Grad na Hvaru pokračuje v revitalizaci svých historických pamětihodností

Tentokrát se obnovy dočká jedna z nejpopulárnějších starigradských památek, zvonice barokního kostela sv. Štěpána. Nyní ji zakrylo lešení a její důkladná obnova bude trvat několik let. Na financování se podílí město Starigrad, Ministerstvo kultury Chorvatské republiky, Splitsko-dalmatská župa a Hvarské biskupství.

Tato zvonice stojící volně mimo kostel pochází z 18. století a na její stavbu ve spodní části byl použit stavební materiál - kamenné bloky z městských hradeb řeckého Farosu. Z nápisu u vchodu je patrné, že právě v těchto místech se nacházel vjezd do Farosu, založeného v letech 385 - 384 př. n. l.

Další památkou, na níž nyní začaly obnovovací práce, je mauzoleum chorvatského vědce dona Šime Lubičiće, otce chorvatské archeologie, který se ve Starém Gradu narodil. Don Ljubičić, který žil v letech 1822 až 1896, si jej dal postavit ještě za svého života jako své mauzoleum, místo posledního odpočinku.

Mauzoleum stojí na nábřeží na okraji města, v blízkosti někdejšího trajektového přístaviště, na rohu cesty od pobřeží ke kempu Jurjevac. Město dlouho usilovalo o obnovu této opuštěné, zanedbané a zdevastované stavby. Postupně vypracovalo potřebnou dokumentaci, vybralo dodavatele prací a zajistilo prostředky jak ze své pokladny, tak i fondů z ministerstva kultury.


Zdroj informací:
Fotografie
Mauzoleum na konci západního nábřeží
Mauzoleum
Busta Šime Ljubiće
Busta Šime Ljubiće
Pamětní deska Šime Ljubiće
Pohled z pevnosti
Mauzoleum
Mauzoleum
Mauzoleum
Mauzoleum
Zvonice
Zvonice
Další zprávy