Historie města

Vrboska je poměrně mladé sídlo, pochází z 15. stol. Založili ji obyvatelé vnitrozemské obce Vrbanj, protože potřebovali přístup k moři a přístav k provozování rybolovu. Při nájezdech Turků a pirátů byla několikrát pobořena. Dnešní vzhled je malebný, nese částečně renesanční rysy. K Vrbosce neodmyslitelně patří i můstky přes zátoku, pro které se jí někdy říká "malé Benátky".

Nejdominantnější stavbou je na pahorku nad obcí pozoruhodný opevněný kostel, spíš pevnost než svatyně. Vždyť mu také místní říkají Tvrdjava (pevnost). Je zasvěcen Panně Marii ( crkva Sveta Marija, Gospa od milosti). Pochází v dnešní podobě z druhé poloviny 16. stol., kdy byl postaven na ochranu obyvatel obce krátce po jejím zpustošení Turky. Z interiéru kostela lze vystoupit na střechu kostela a obdivovat nejen mohutnost opevnění, ale i krásné pohledy na městečko.

Druhý kostel, farní, zasvěcený sv. Vavřinci ( Sveti Lovrijenac, též Lovrinac), patronu obce. Kostel má vzhled ze 17. stol. Honosí se jedinečnou sbírkou obrazů předních evropských malířů: polyptych od P. Veronesa, obraz od Tiziána a od L. Bassana a několik děl dalších italských i domácích mistrů. Farní sbírka obsahuje také mnohé cenné sakrální předměty a umělecké vzácnosti.

Na nábřeží na okraji obce stojí nejstarší kostelík v obci, zasvěcený sv. Petru ( Sveti Petar). Stál tu již v době, kdy Vrboska ještě neexistovala. První písemné zmínky pocházejí z roku 1331. V 15. století byl poškozen a opět obnoven. Nad vchodem do kostela stojí socha sv. Petra od Nikoly Firentince, jejíž originál je uložen v župním kostele.

Zdejší starou rybářskou tradici připomíná nevelké Rybářské muzeum ( Ribarski muzej); spolu s rybářským muzeem v Komiže na ostrově Vis jsou to jediná rybářská muzea na celém Jadranu. Podrobnější informace najdete v článku: Návštěva rybářského muzea ve Vrbosce.

Fotografie
Můstky ve Vrbosce
Můstky ve Vrbosce
Jeden z můstků
Jeden z můstků
Opevněný kostel P. Marie
Kostel P. Marie
Tentýž kostel zezadu
Kostel zezadu
Střecha opevněného kostela
Střecha kostela
Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince
Místa v okolí