www.ihvar.cz, 4 kB Ostrov Hvar
nothing.gif, 0 kB
Velká náboženská slavnost na Hvaru
aktualizace 3.4.2012


Tradici starou nejméně 500 let mají ve střední části ostrova Hvar pašijová procesí zvaná "Za križen" či "Za križem" (Za křížem). Je to vlastně šest procesí , která vycházejí na Zelený čtvrtek večer, tedy v předvelikonočním týdnu, ze šesti farností: z Jelsy, Svirče, Vrbanje, Vrbosky, Pitve a Vrisniku (ostatní viz Výlety do okolí Jelsy). Putují celou noc od vesnice k vesnici, od kostela ke kostelu a jejich cesta je dlouhá kolem 25 kilometrů. Jednotlivá procesí se nikdy nepotkají, přestože jejich trasa je téměř shodná. Putují podle starobylého rituálu, po cestách i cestičkách, vinicemi, olivovými háji, zahradami.

Tato procesí jsou výrazem opravdového náboženského přesvědčení zdejších obyvatel, jejich hluboce zakořeněné víry.

Hlavními aktéry každého ze šesti průvodů jsou vždy tři muži v bílých tunikách, mezi nimiž patří nejpřednější místo tzv. nosiči kříže (križonoša). To je ten, který nese vysoko nad hlavou kříž. A mimochodem, ten kříž je těžký až 18 kg!. Celou cestu projde jen v bílých vlněných punčochách, bez jakékoli obuvi. Být nosičem kříže je obrovská pocta, o niž zdejší muži a chlapci usilují často po desítky let. Někteří uzavřeli již v mládí slib, že ponesou jednou kříž, případně za chlapce dali tento slib rodiče.

Slavnosti začínají ve všech šesti vesnicích, které se průvodu zúčastňují, mší svatou v kostele. Na oltáři je připraven kříž zahalený černou rouškou. Kněz jej předá nosiči kříže a žehná mu na dobu, kdy bude plnit svou službu i na celý život. Procesí se vydá na cestu ve 22 hodin. Vpředu průvodu pak jdou dva muži, nesoucí těžké svícny, za nimi nesou další muži a chlapci na 30 až 40 luceren na dlouhých tyčích. Ve vlastním průvodu jsou v čele pomocníci a příbuzní nosiče kříže, včetně jeho rodičů. Dále jdou členové historických náboženských bratrstev a další muži. Následují další svíce a teprve za nimi, z křížem vysoko nad hlavou nosič kříže. Za ním následují další část průvodu - ostatní věřící a poutníci.

Každý kajícnický průvod putuje přesně podle stanovené trasy ve směru hodinových ručiček. Poutníci zpívají především tradiční chorál Pláč Matky Boží (Gospin plač), tedy zpěv o Ježíšově utrpení a žalu Panny Marie, který je zpívaný již po staletí, ale i další pašijové zpěvy, modlí se různé modlitby včetně růžence.

V kostele v každé ze šesti vesnic, kterými všechny průvody postupně procházejí, ale nesetkají se, vykoná každý průvod pobožnost u ozdobného Božího hrobu. Je zajímavé, že průvod věřících jde bez kněze. Jeho ústřední postavou je nosič kříže.

Všechny kostely a vesnice jsou slavnostně vyzdobeny, ale nejkrásnější výzdobu v každé vesnici má dům nosiče kříže.

Stejně slavnostní jako byl odchod procesí je i jeho přivítání. Kolem sedmé hodiny ranní každé procesí dorazí ke kostelu, odkud vyšlo. Ve dveřích kostela je očekává kněz, s nosičem kříže oba pokleknou a obejmou se. Čekají tu ti, kteří se vůbec putování nezúčastnili, staří, nemocní, ale i ti, kdo absolvovali jen některou etapu. Je totiž dost těch, kdo nemají dost sil projít celou trasu a tak projdou jen tu část, na kterou stačí, a v kterémkoli kostele ze šesti vesnic pak sledují příchod jednotlivých kajícnických procesí a vítání křížů. Atmosféra ve všech svatyních nebo i na trase průvodů je i pro nevěřícího mimořádně působivá.

O tom, za jakou čest považují zdejší muži nést kříž, svědčí případy, kdy muži, kteří před mnoha léty složili slib nést kříž o kajícnickém procesí a nyní žijí léta jako vystěhovalci po celém světe, přijíždějí spolu s celou rozvětvenou rodinou na Hvar, aby svůj slib splnili.

Procesí "Za křížem" se konají již po staletí bez přerušení, byť i někdy v rozsahu omezeném a skromném. V roce 2009 bylo zapsáno na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví organizace UNESCO.

Na Hvar se ve Svatém týdnu před Velikonocemi sjíždějí Chorvaté z celé země a účastní se pašijového procesí. A lidé pocházející z Hvaru sem v té době přijíždějí z celého světa. A čím dál častěji bývá Hvar v té době cílem turistů, kteří chtějí vidět a zažít tuto starobylou náboženskou slavnost. S pašijovými průvody a pobožnostmi je sice možné se setkat i jinde v Dalmácii, především na ostrovech (např. na Korčule), ale hvarská procesí "Za křížem" jsou svou starobylostí, svou tradicí a hloubkou prožitku hvarských věřících naprosto jedinečná.nothing.gif, 0 kB
© 2005 - 2018 ihvar.cz,