www.ihvar.cz, 4 kB Ostrov Hvar
nothing.gif, 0 kB
Dočká se Starigradské polje zápisu do seznamu organizace UNESCO?
8.3.2007


V roce 2005 podala Chorvatská republika dvanáct nominací pro zápis do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO. Mezi nominovanými památkami je i Starigradské polje (Starigradsko polje) na ostrově Hvaru.

A proč právě Starigradské polje má být zapsáno do tohoto prestižního seznamu a postavit se tak po bok slavným chorvatským památkám, které toto velké ocenění již před lety získaly: Diokleciánovu paláci ve Splitu, Eufraziově bazilice v Poreči, historickému jádru Trogiru, katedrále sv. Jakuba v Šibeniku, starému městu Dubrovníku a Plitvickým jezerům?

Na Starigradském polji, které se rozkládá východně Starého Gradu až k Vrbosce, se dochoval tzv. řecký ager. "Ager" byl pozemkový majetek - zemědělská půda, kterou řecká komuna přidělila svým osadníkům - členům komuny. Řečtí přistěhovalci se v roce 385 až 384 př.n.l. vylodili na místě nynější obce Stari Grad, založili tu osadu pod jménem Pharos a na přilehlé úrodné půdě chtěli pěstovat plodiny, které si přivezli ze své vlasti: vinnou révu a olivy. Pozemkový majetek nové obce o rozloze přibližně 6000 hektarů byl rozdělen na podíly - úděly jednotlivým osadníkům. Každý přistěhovalec měl tehdy nárok na stejný úděl, na stejnou výměru přidělené půdy, což bylo 1 x 5 stadií, tj. 180 x 900 m. Jednotlivé přidělené úděly byly vzájemně odděleny nasucho postavenými kamennými zídkami a protínaly je přístupové cesty.

Starigradský ager trpěl v minulém století četnými pokusy o rozdrobení dosavadního katastrálního rozdělení, pokusy o vybudování asfaltových silnic a jinými devastujícími zásahy. Díky pevnému stanovisku a péči archeologů dochoval do dnešní doby v poměrně dobrém stavu.

Je to historická památka naprosto výjimečná a jedinečná svou zachovalostí v celém Středomoří.

Pokud by orgány UNESCO ve svém náročném, složitém a dlouho trvajícím řízení rozhodly o zapsání Starigradského polje, byl by to pro cestovní ruch na ostrově velký impuls pro další rozvoj.nothing.gif, 0 kB
© 2005 - 2018 ihvar.cz,