www.ihvar.cz, 4 kB Ostrov Hvar
Hlavní stránka « kultura
nothing.gif, 0 kB
Kulturní dědictví

Jeskyně na ostrově, v nichž byly nalezeny pozůstatky prehistorického člověka, i další naleziště patří k nejdůkladněji prozkoumaným paleoarcheologickým lokalitám na jadranských ostrovech; jedná se o období 3500 až 2500 let př. n. l. Četné nalezené cenné předměty jsou nyní uloženy v archeologických sbírkách ve Hvaru, Starém Gradu a ve Splitu. Patří k nim především tzv. hvarská keramika, mince, gemy aj.

Archeologicky významné jsou i nálezy pozdějších ilyrských opevněných sídlišť, tzv. gradin, nebo nálezy z tumulů, např. u obce Jelsa, na Purkin kuku u obce Dol, na Paklených ostrovech, na ostrově Šćedro a nad obcí Vira na západě ostrova Hvaru.

 

Řekové zanechali významné informace o způsobu svého života a uspořádání obce ve svém Pharosu (dnešním Starém Gradu), ale lze je najít i jinde, např. u Jelsy. Pozůstatky řeckého uspořádání a parcelace pozemkového majetku obce představuje tzv. řecký ager na Starigradském polji (Starogradsko polje), východně od města Stari Grad. Je to historická památka naprosto výjimečná svou zachovalostí v celém Středomoří. V roce 2008 bylo Starigradské polje zapsáno do prestižního seznamu světového kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO (viz článek Starigradská kulturní památka na seznamu UNESCO).

Nejvýrazněji však formovalo hvarská sídla dlouhé období panství Benátské republiky, zejména poté, co získala ostrov na téměř 400 let a přeměnila jej ve významnou a nejbohatší základnu své moci v této části Jadranu.

 

Zejména město Hvar, hlavní benátský přístav v této části Jaderského moře, správní středisko celého ostrova a sídlo benátského správce-knížete, vyrostlo v pozoruhodné goticko-renesanční město, které se zvláště v období humanismu stalo střediskem věd a umění, kde nechybělo ani pěstování literatury v chorvatském jazyce. Město si dodnes zachovalo v původním jádru téměř nedotčené svědectví o této epoše.

V mnohém s ním držela krok i další sídla na Hvaru, především Stari Grad.

 

Kromě archeologických a stavebních památek má ostrov Hvar co nabídnout i milovníkům výtvarného umění - obrazy a plastiky význačných starých mistrů v kostelech a klášterech především ve Hvaru, Starém Gradu a Vrbosce, ale i díla moderních chorvatských výtvarníků v galeriích a uměleckých sbírkách především ve Hvaru a Starém Gradu. Podrobnosti najdete v příslušných popisech míst.

V roce 2009 byly zapsány na seznam světového nehmotného kulturního dědictví organizace UNESCO dvě památky týkající se ostrova Hvaru. Jsou to "Krajkářství v Chorvatku" (Čipkarstvo u Hrvatskoj) a "Procesí Za křížem" (Procesija Za križem). Jednou z chorvatských krajkářských lokalit Chorvatska je právě město Hvar, kde benediktinky zhotovovaly po staletí specifické krajky z vláken agáve. Jsou k vidění ve sbírkách hvarského benediktinského kláštera. Pašijové procesí "Za křižem" nebo "Za Križen" má na ostrově Hvaru přes 500 let starou tradici. Šest procesí vychází vždy v deset hodin večer na Zelený čtvrtek ze svých farností a celou noc putují za zpěvu pašijových písní po cestách i stezkách od vesnice k vesnici, od kostela ke kostelu přibližně 25 km a na svých trasách se nesmějí potkat. Více informací najdete v článku: Velká náboženská slavnost na Hvaru).


nothing.gif, 0 kB
© 2005 - 2018 ihvar.cz,