Kultura

Jeskyně na ostrově, v nichž byly nalezeny pozůstatky prehistorického člověka, i další naleziště patří k nejdůkladněji prozkoumaným paleoarcheologickým lokalitám na jadranských ostrovech; jedná se o období 3500 až 2500 let př. n. l. K nejvýznamnějším patří jeskyně Grapčeva špilja (více v článku Návštěva osady Humac a jeskyně Grapčeva špilja). Četné nalezené cenné předměty jsou nyní uloženy v archeologických sbírkách ve Hvaru, Starém Gradu a ve Splitu. Nejcennější je tzv. hvarská keramika, mince, gemy aj.

Archeologicky významné jsou i nálezy pozdějších ilyrských opevněných sídlišť, tzv. gradin, nebo nálezy z tumulů, např. u obce Jelsa, na Purkin kuku u obce Dol, na Paklených ostrovech, na ostrově Šćedro a nad obcí Vira na západě ostrova Hvaru.

Řekové zanechali významné informace o způsobu svého života a uspořádání obce ve svém Pharosu (dnešním Starém Gradu), ale lze je najít i jinde, např. u Jelsy. Pozůstatky řeckého uspořádání a parcelace pozemkového majetku obce představuje tzv. řecký ager na Starigradském polji ( Starogradsko polje), východně od města Stari Grad. Je to historická památka naprosto výjimečná svou zachovalostí v celém Středomoří. V roce 2008 bylo Starigradské polje zapsáno do prestižního seznamu světového kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO (více v článku Starigradská kulturní památka na seznamu UNESCO).

Nejvýrazněji však formovalo hvarská sídla dlouhé období panství Benátské republiky, zejména poté, co získala ostrov na téměř 400 let a přeměnila jej ve významnou a nejbohatší základnu své moci v této části Jadranu.

Zejména město Hvar, hlavní benátský přístav v této části Jaderského moře, správní středisko celého ostrova a sídlo benátského správce-knížete, vyrostlo v pozoruhodné goticko-renesanční město, které se zvláště v období humanismu stalo střediskem věd a umění, kde nechybělo ani pěstování literatury v chorvatském jazyce. Město si dodnes zachovalo v původním jádru téměř nedotčené svědectví o této epoše.

V mnohém s ním držela krok i další sídla na Hvaru, především Stari Grad.

Kromě archeologických a stavebních památek má ostrov Hvar co nabídnout i milovníkům výtvarného umění - obrazy a plastiky význačných starých mistrů v kostelech a klášterech především ve Hvaru, Starém Gradu a Vrbosce, ale i díla moderních chorvatských výtvarníků v galeriích a uměleckých sbírkách především ve Hvaru a Starém Gradu. Podrobnosti najdete v příslušných popisech míst.

V roce 2009 byly zapsány na seznam světového nehmotného kulturního dědictví organizace UNESCO dvě památky týkající se ostrova Hvaru. Jsou to "Krajkářství v Chorvatku" ( Čipkarstvo u Hrvatskoj) a "Procesí Za křížem" ( Procesija Za križem). Jednou z chorvatských krajkářských lokalit Chorvatska je právě město Hvar, kde benediktinky zhotovovaly po staletí specifické krajky z vláken agáve. Jsou k vidění ve sbírkách hvarského benediktinského kláštera. Pašijové procesí "Za křižem" nebo "Za Križen" má na ostrově Hvaru přes 500 let starou tradici. Šest procesí vychází vždy v deset hodin večer na Zelený čtvrtek ze svých farností a celou noc putují za zpěvu pašijových písní po cestách i stezkách od vesnice k vesnici, od kostela ke kostelu přibližně 25 km a na svých trasách se nesmějí potkat. Více informací najdete v článku: Velká náboženská slavnost na Hvaru).

Muzea na ostrově Hvaru:
Hvar

 • Archeologická sbírka a lapidárium Dr. Grgy Novaka ( Arheološka zbirka i lapidarij "Dr. Grga Novak") je umístěna v kostele sv. Marka ( Sveti Marko), který byl součástí bývalého dominikánského kláštera. V současné době je sbírka uzavřena z důvodu průzkumných prací před sanací objektu.
 • Hvarské historické divadlo z roku 1612 v prvním patře budovy Arzenálu. Nyní je divadlo uzavřeno kvůli rekonstrukci objektu. Otevření se předpokládá v roce 2018.
 • Galerie moderního umění "Arsenal" ( Galerija suvremene umjetnosti Arsenal) se nachází v prvním patře budovy Arzenálu. Také je v současné době uzavřena.
 • Letohrádek hvarského renesančního básníka Hanibala Luciće ze 16. stol. ( Ljetnikovac Hanibala Luciće) s jeho pamětní místností ( Salon Lucić).
 • Přírodovědecká sbírka Dr. Grgur Bučić ( Prirodoslovna zbirka Dr. Grgur Bučić) v letohrádku Hanibala Luciće ( Ljetnikovac Hanibala Luciće).
 • Biskupské muzeum ( Biskupski muzej) v Biskupském paláci ( Biskupska palača) na náměstí vedle katedrály.
 • Umělecká sbírka "Hanibal Lucić" ( Umjetnička zbirka H. Lucić) v klášteře benediktinek. V církevní sbírce jsou k vidění jedinečné krajky z vláken agáve.
 • Sbírka uměleckých předmětů františkánského kláštera ( Zbirka umjetnina franjevačkog samostana). K nejcennějším expíonátům patří "Poslední večeře" ( Posljednja večera) od Mattea Ponzoneho ze začátku 17. stol.
 • Pevnost Fortica (z italského fortezza - pevnost), také nazývaná Španjol či Španjola ( Tvrdjava Fortica) nad městem.

Stari Grad

 • Muzeum Starého Gradu ( Muzej Starog Grada) v paláci Biankini ( Palača Biankini) zahrnuje stálou výstavu "Faros – Faria – Stari Grad", která podává svědectví o řecké a římské minulosti městanáklad římské obchodní lodi ztroskotáné ve 4. století v zátoce Duboka na severním pobřeží Hvaru, "Kapitánskou místnost" ( Kapetanska soba) připomínající zlaté období mořeplavby ve druhé poloviny 19. století a další zajímavé expozice.

 • Renesanční letohrádek Tvrdalj básníka Petara Hektorović s malebnou vodní nádrží a zahradou.
 • Dominikánský klášter ( Dominikanski samostan) má ve svých sbírkách kromě nálezů z řeckého a římského období i obraz Oplakávání Krista od slavného italského malíře Tintoretta.

Jelsa

 • Muzeum obce Jelsy ( Muzej općine Jelsa) Domě Dobrovićů ( Kuća Dobrovića) prezentuje interiér domu z konce 19. a začátku 20. století, historickou sbírku a sbírku grafik, obrazů a reliéfů.

Vrboska

 • Rybářské muzeum ( Ribarski muzej) dokládá zdejší dlouhou rybářskou tradici.

Fotografie
Římská mozaika ze Starého Gradu
Římská mozaika
Starigradské polje
Starigradské polje
Hvar
Hvar
Městská lodžie a náměstí s katedrálou
Městská lodžie
Nedostavěný palác Hektorovićů ve Hvaru
Palác Hektorovićů
Jelsa
Jelsa
Turistická centra