Cestovní ruch

Tradice cestovního ruchu na ostrově Hvar se pomalu blíží ke 150 létům. Informace zdejší meteorologické stanice o mimořádně příznivých podmínkách ostrova přispěly v r. 1868 k založení prvního spolku pro cestovní ruch, tzv. Hygienického sdružení. To se zaměřovalo především na ozdravné a léčebné pobyty. První zařízení léčebné vzniklo v r. 1887. První hotel "Carica Elizabeta" ve Hvaru byl otevřen v r. 1903 (je to po úpravách dnešní hotel "Palace"). Kromě léčebných pobytů byl ostrov vzhledem k příjemnému mírnému klimatu od začátku navštěvován i mimo letní měsíce.

Za královské Jugoslávie navštěvovaly Hvar skupiny turistů, mezi nimiž nechyběli ani Čechoslováci, ale skutečný rozvoj cestovního ruchu nastal až od 60. let minulého století. Teprve moderní turista dovedl ocenit přednosti ostrova - mimořádně příznivé klima s výjimečně dlouhým slunečním svitem, nádhernou přírodu, výborné koupání, mimořádné množství kulturních památek, podmínky pro relaxaci, rekreaci a sport, především pro jachting, potápění a sportovní rybolov. Přitažlivost pro turisty měly a mají i některé lidové tradice, kulturní a zábavní akce.

V hlavních střediscích vyrostly nové hotely, ale především se obrovský boom projevil ve výstavbě soukromých vil, domků a bungalovů, jejichž pokoje a apartmány mohly směle soutěžit s pohodlím hotelů, Navíc se tu turista vždy setkával s příslovečnou pohostinností a ochotou pronajímatelů těchto zařízení, kterou byli obyvatelé ostrova známi odjakživa.

Pro ty, kdo přijíždějí autem nebo autobusem, znamená již zásadní zlepšení přepravy dokončení dálnice Záhřeb - Split, tak zvané "Dalmatiny". Její poslední úseky byly dány do provozu v červnu 2005.

Každoročně se zlepšuje i doprava trajekty ze Splitu na Hvar a zpět. Zvyšuje se počet trajektových spojů i kapacita trajektů, stejně jako jejich rychlost.

Ti, kdo dávají přednost letecké dopravě, mají k dispozici víc přímých leteckých spojů z Prahy do Splitu.

Aby však pobyt u moře splňoval i další nezbytné předpoklady příjemné dovolené, nesmějí chybět ani některé další podmínky. Jedou z nich je rychlá a bezpečná možnost dopravy z domova do místa pobytu.

Zlepšily se i dopravní podmínky na ostrově. Současně s vybudováním velkého trajektového přístavu u Starého Gradu, kde přistávají všechny trajekty, byla postavena i nová rychlá a bezpečná komunikace, která podstatně zkrátila jízdu po celé západní části ostrova. Upravují se a modernizují i další silnice.

Teprve v poslední čtvrtině minulého století byla pro Hvar vyřešena i otázka plynulého a dostačujícího zásobování pitnou a užitkovou vodou. Do té doby zásobovaly Hvar i mnoho dalších ostrovů lodní cisterny a všude platil velmi úsporný režim. Nyní zajišťuje zásobování vodou v dostatečném množství podmořské potrubí z pevniny.

Dnešní turista však vyžaduje při svém pobytu u moře podstatně víc než jen uspokojování základních podmínek. Vyžaduje i nabídku sportovního, zábavního a společenského vyžití. I pro to byly postupně vytvořeny potřebné podmínky. Podrobnosti uvádíme u popisů jednotlivých míst. Tam najdete i doporučení, pokud jde o výběr pláží a možnosti příjemného koupání, stejně jako tipy pro příjemné a zajímavé vycházky a výlety do okolí jednotlivých letovisek.

Na Hvaru se výrazně rozšířila i gastronomická nabídka, a to zejména ta, která je zaměřena na místní speciality. V každém větším i docela malém místě, mnohdy úplně o samotě - a to především v místech oblíbených u jachtařů či u milovníků romantického osamělého koupání, lze najít restaurace a konoby s bohatou nabídkou ryb a plodů moře, upravených na nejrůznější, často i vysloveně lokální způsoby. Výborné zdejší víno bývá nezbytným doprovodem tohoto příjemného, ač ne docela levného gurmetského zážitku.

Fotografie
Hotel Palace ve Hvaru
Hotel Palace
Hotel Amfora ve Hvaru
Hotel Amfora
Čtvrť apartmánových domků Vitarnja na okraji Jelsy
Apartmány u Jelsy
Ulice v Ivan Dolci
Ivan Dolac
Pláž u hotelu Arkada ve Starém Gradu
U hotelu Arkada
Pláž ve Sv. Nedjelji
U Sv. Nedjelji
Výletní loď v zátoce Velo Zaraće
Výletní loď
Poklidná osada Basina
Osada Basina
Slavnost Dny vína v Jelse
Slavnost v Jelse
Oslí dostihy na slavnosti v Jelse
Oslí dostihy
Konoba Dvor Duboković v Pitve u Jelsy
Konoba v Pitve
Restaurace na břehu moře ve Vrbosce
Restaurace ve Vrbosce
Turistická centra